Co to jest korona wirus?

Korona wirusy to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Zespół Oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV). COVID-19 to nowy szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi.

Tryb rozprzestrzeniania się

 a. Wirus rozprzestrzenia się głównie między osobami, które pozostają w bliskim kontakcie (w odległości około 2 metrów) poprzez wdychanie kropelek oddechowych powstających, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha.

 b. Bezpośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonej powierzchni lub przedmiotu, a następnie dotknięcie własnych ust, nosa lub oczu. Bezpośredni kontakt nie jest uważany za główną ścieżkę przenoszenia wirusa.

Oznaki i objawy

 Objawy COVID-19 są podobne do objawów grypopodobnych i obejmują:

• Gorączkę;

• kaszel; i / lub

• Duszność.

 Centrum Kontroli Chorób (CDC) ocenia, że ​​objawy zakażenia COVID-19 występują w ciągu 2–14 dni po ekspozycji. Wstępne dane sugerują, że osoby starsze i osoby z chorobami podstawowymi lub osłabionym układem odpornościowym, mogą być narażone na większe ryzyko.

 Zapobieganie

 Aby zapobiec zakażeniu COVID-19, zachowaj tę samą ostrożność, co powinieneś, aby uniknąć przeziębienia. Powinno to obejmować:

• Często myj ręce ściereczką nasączoną alkoholem do rąk lub mydłem pod bieżącą gorącą wodą.

• Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a kimś, kto kaszle lub kicha.

• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust, aby uniknąć przenoszenia przez bezpośredni kontakt.

• Stosuj higienę dróg oddechowych. Upewnij się, że ty i ludzie wokół ciebie przestrzegacie higieny dróg  oddechowych. Oznacza to zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Natychmiast usuń zużyte chusteczki.

• Jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

5 stycznia 2020 odbyło się spotkanie noworoczne naszej straży poprzedzone uroczystą zbiórką KOSP. Była to okazja do przekazania sprzętu zakupionego za 25 tys. złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Są to pompa hydrauliczna z wężami i akumulatorowy zestaw oświetleniowy. Uroczystego przekazania tego sprzętu dokonał Józef Predenkiewicz – Wójt Gminy Kikół oraz nadbrygadier Janusz Halak – Wojewódzki Komendant PSP w Toruniu. W uroczystości wzięli także udział: Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski, Piotr Rutkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie, druh Janusz Falkowski Komendant Gminy ZOSP RP.

W wigilię Bożego Narodzenia dotarł do nas nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód o DMC 4,7 tony jest zbudowany na bazie Forda Transita. Wartość całkowita pojazdu to 335 tysięcy złotych. Na finansowanie złożyły się dotacje z MSWiA, WFOŚiGW w Toruniu, Urzędu Gminy Kikół i środków własnych Karmelickiej OSP. Samochód posiada linię szybkiego natarcia ze zbiornikiem wodnym  na 1000 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy, oraz dodatkowe pompy pływakową i szlamową, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, radiostację, kamerę termowizyjną i wiele innych. Był to piękny dla naszej jednostki prezent pod choinkę.

 

Przy naszej strażnicy w Woli zamontowaliśmy na specjalnie przygotowanym maszcie syrenę alarmową. Teraz w sytuacjach alarmowych dysponujemy narzędziem do ostrzegania ludności i do zwoływania druhów strażaków.

Zamieniliśmy również częściowo stare, betonowe ogrodzenie, które było już niestabilne. Teraz teren wokół strażnicy ogrodzony jest delikatnym i estetycznym płotem. 

W dniu 15.06.2019r. odbędzie się piknik strażacki KOSP. Zaczynamy o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich strażaków i ich rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież nad jezioro Kodźbędź.

W dniu 30.03 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich członków straży zapraszam w tym dniu do strażnicy w Woli. ?
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2019
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 16.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.

W dniu 07.04.2018r. (sobota) o godzinie 17.00 w strażnicy w Woli odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorim Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2018
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.

Zapraszam wszystkich członków KOSP do aktywnego udziału w Triduum Paschalnym.
Warty przy grobie:
Piątek- 17:00 do 22:00
Sobota- 17:00 do 22:00
Rezurekcja o godz.6:00 lecz prosimy o wcześniejsze przybycie byśmy mogli rozdzielić funkcje.
Prosimy o udostępnianie i przekazywanie wiadomości innym strażakom.

 

Szanowni Państwo,
Jak co roku przy okazji rozliczeń z fiskusem możemy przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspierając KOSP, wspieracie Państwo rozwój organizacji, dla której członków szczególne znaczenie ma kształtowanie wartości patriotycznych i odpowiednich postaw obywatelskich, a także dbałość o rozwój naszego regionu. Nasz numer KRS, to 0000013316.