Przy naszej strażnicy w Woli zamontowaliśmy na specjalnie przygotowanym maszcie syrenę alarmową. Teraz w sytuacjach alarmowych dysponujemy narzędziem do ostrzegania ludności i do zwoływania druhów strażaków.

Zamieniliśmy również częściowo stare, betonowe ogrodzenie, które było już niestabilne. Teraz teren wokół strażnicy ogrodzony jest delikatnym i estetycznym płotem. 

W dniu 15.06.2019r. odbędzie się piknik strażacki KOSP. Zaczynamy o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich strażaków i ich rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież nad jezioro Kodźbędź.

W dniu 30.03 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich członków straży zapraszam w tym dniu do strażnicy w Woli. ?
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2019
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 16.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.

W dniu 07.04.2018r. (sobota) o godzinie 17.00 w strażnicy w Woli odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorim Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2018
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.

Zapraszam wszystkich członków KOSP do aktywnego udziału w Triduum Paschalnym.
Warty przy grobie:
Piątek- 17:00 do 22:00
Sobota- 17:00 do 22:00
Rezurekcja o godz.6:00 lecz prosimy o wcześniejsze przybycie byśmy mogli rozdzielić funkcje.
Prosimy o udostępnianie i przekazywanie wiadomości innym strażakom.

 

Szanowni Państwo,
Jak co roku przy okazji rozliczeń z fiskusem możemy przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspierając KOSP, wspieracie Państwo rozwój organizacji, dla której członków szczególne znaczenie ma kształtowanie wartości patriotycznych i odpowiednich postaw obywatelskich, a także dbałość o rozwój naszego regionu. Nasz numer KRS, to 0000013316.