O nas

Powołanie straży pożarnej przy klasztorze karmelickim ma swoje korzenie w

prowadzonym od początku lat 90 ubiegłego wieku duszpasterstwa strażaków w

kościele Św. Anny w Trutowie. Święto patrona strażaków Św. Floriana miało tutaj

zawsze szczególnie uroczysty przebieg. Istniejące na terenie parafii i Gminy Kikół

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zawsze aktywnie włączały się do

uczestnictwa w uroczystościach religijnych.

Pierwsze pomysły o powołaniu Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej

narodziły się w czasie pielgrzymki parafialnej do Rzymu w maju 2000 roku. W

pielgrzymce tej brali udział członkowie późniejszego komitetu założycielskiego

KOSP.

Idea stworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej przy klasztorze OO Karmelitów

uzyskała wielkie wsparci ówczesnego prowincjała Polskiej Prowincji Karmelitów o.

Leszka Pawlaka. W krótkim czasie napisany został statut w którym określono

katolicki charakter organizacji. Poza sprawami ochrony przeciwpożarowej położono

szczególny nacisk na pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych, tradycji

historycznych, a także utrwalanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich

względem Ojczyzny. W statucie znalazły się również zapisy o działalności na rzecz

rozwoju kultury i sportu.

Zebranie założycielskie straży odbyło się 19 sierpnia 2000 roku w refektarzu

klasztoru w Trutowie. Na zebraniu tym podjęta została uchwała o powołaniu

Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także uchwała o przyjęciu statutu

stowarzyszenia. Dylemat dotyczący nazwy: karmelicka czy karmelitańska został

rozstrzygnięty na rzecz pierwszej formy. Złożone w sądzie dokumenty zostały

zaakceptowane bez zastrzeżeń i rejestracja stowarzyszenia stała się faktem.

Podjęto także uchwały o symbolach KOSP, a także o wzorach umundurowania.

Zamówione mundury z bordowym lampasem i bordowymi otokami na czapkach, oraz

z symbolami wskazującymi na łączność z karmelitami zostały wykonane tuż przed

świętami Wielkanocnymi 2001 roku. W czasie Triduum Paschalnego Karmelicka

Ochotnicza Straż Pożarna wystawiła po raz pierwszy swoją wartę przy Bożym Grobie

i uczestniczyła w procesji rezurekcyjnej zaczynając od posługi Panu Bogu swoją

służbę społeczną. Od tego momentu KOSP włączyła się na stałe w krajobraz parafii i

regionu.

Już 20 maja 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania sztandaru KOSP.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, parlamentarzyści, władze

wojewódzkie i samorządowe. Poświęcenia sztandaru dokonał prowincjał o. Leszek

Pawlak, a jego wręczenia Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Joachimowski.

21 marca 2005 Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała

status organizacji pożytku publicznego. Była to wtedy pierwsza i jedyna

organizacja w powiecie lipnowskim, która spełniła wymogi określone w

ustawie dotyczącej OPP.

Niezwykle ważnym i ambitnym celem straży stała się budowa remizy. Już w

roku 2002 podjęto decyzję o zakupie działek w Woli tuż obok istniejącego kościoła.

Budowa zakończyła się w grudniu 2006 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

obiektu. Uroczyste otwarcie strażnicy połączone z obchodami Dnia Strażaka powiatu

lipnowskiego odbyło się w dniu 6 maja 2007 roku. Ceremonii symbolicznego

przecięcia wstęgi dokonał marszałek Maciej Płażyński, a poświęcenia obiektu

dokonał Biskup Bronisław Dębowski.

Dla upamiętnienia obecności w Woli Macieja Płażyńskiego, 10 kwietnia 2011 roku w

pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej na strażnicy KOSP zawisła tablica

poświęcona temu mężowi stanu.

Przez wiele lat KOSP pozostawała poza strukturami Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP, jednak na skutek zaproszenia ze strony Związku oraz dla

ułatwienia współpracy z innymi jednostkami OSP na Walnym Zebraniu w dniu 29.06

2008 roku Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna podjęła uchwałę o przystąpieniu do

ZOSP RP.