Nasze symbole

Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna w używanej symbolice obok ukształtowanych od dziesięcioleci ruchu strażackiego symboli nawiązuje także do tradycji karmelitańskiej.

Tak więc zarówno mundur, sztandar, flaga jak również odznaczenia KOSP zawierają te elementy.

 

Mundur galowy naszej straży różni się od zwykłych mundurów OSP bordowym lampasem na spodniach oraz bordowym otokiem na czapce rogatywce. Na ramieniu pod napisem KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA znajduje się symbol góry Karmel z napisem ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCI TUUM (Rozgorzałem gorliwością dla Pana Boga zastępów). Jest to symbol zakonu karmelitów.

Symbol góry Karmel znajduje się także na sztandarze KOSP obok podobizny przedstawiającej Św. Floriana.

Flaga naszego stowarzyszenia zawiera stylizowane koło z ognistego rydwanu Proroka Eliasza (pierwowzór stanowi płaskorzeźba rydwanu na bramie wejściowej do klasztoru w Trutowie). Wewnątrz koła znajduje się ognisty miecz Proroka i jego korona. Ta sama symbolika znajduje się na odznace honorowej KOSP, medalu KOSP, oraz na Orderze Proroka Eliasza. Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna ma więc za swych patronów Św. Floriana i potężnego Proroka Eliasza.

Odznakę i medal KOSP może otrzymać zasłużony członek straży i osoby wspierające uchwałą Zarządu

KOSP. Order Proroka Eliasza nadawany jest przez Prowincjała Polskiej Prowincji Karmelitów.