Strażnica

Już w roku 2002 podjęto decyzję o budowie strażnicy KOSP w Woli w sąsiedztwie istniejącego

kościoła filialnego karmelitów. W tym celu zakupione zostały dwie działki, które zostały ogrodzone

społecznie przez członków straży. Jednocześnie prowadzone były prace projektowe. Po uzyskaniu

pozwolenia na budowę późną jesienią rozpoczęła się budowa obiektu. Zakończenie budowy nastąpiło

w roku 2006 a pozwolenie na użytkowanie wydane zostało przez Starostę Lipnowskiego w grudniu

20006 roku.

Strażnica KOSP wyposażona jest w dwa ogrzewane garaże, pomieszczenia socjalne, salę spotkań i

inne pomieszczenia. Częścią obiektu jest sala bankietowa z zapleczem.

Uroczyste otwarcie strażnicy miało miejsce 6 maja 2007 roku. Wydarzenie to zostało połączone z

powiatowymi obchodami dnia strażaka. Nasz organizacja przyjmowała w tym dniu wielu

znamienitych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych,

działaczy społecznych, liczne jednostki straży pożarnej.

Uroczystego otwarcia strażnicy dokonał Marszałek Maciej Płażyński, a poświęcenia dokonał Biskup

Senior Diecezji Włocławskiej Bronisław Dębowski.

Na budynku strażnicy przy wejściu do sali bankietowej umiejscowiona jest dzisiaj tablica, która

została ufundowana w roku 2011 upamiętniająca postać wybitnego męża stanu Macieja Płażyńskiego

dla przypomnienia jego obecności w Woli.